2012 június 28.

M.A.G. Kft. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVE

2012 június 11.

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a M.A.G. Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-064061) taggyűlésén, 2012. május 29-én, 10:00 órakor.

Jelen vannak:

Dr. Uza Károly tag, ügyvezető

szavazatok száma:                                                       4990

Dr. Uza Péter tag, ügyvezető

szavazatok száma:                                                           10

Dr. Uza Orsolya ügyvéd

A társaság ügyvezetője megállapítja, hogy valamennyi tag megjelent, így  a taggyűlés határozatképes. Ennek értelmében Dr. Uza Károly ügyvezető vállalja a taggyűlés levezetését, valamint felkéri Dr. Uza Orsolya ügyvédet a jegyzőkönyv hitelesítésére és ellenjegyzésére. Jelöltek a megbízatást elfogadják.

2/2012. számú határozat

A hatályos 2006. évi IV. törvény 143.§ (2) és (3) bekezdése értelmében a Taggyűlés a törzstőke leszállításáról dönt egyhangú határozattal. A Társaság törzstőkéje a leszállítás folytán 500.000,- Ft összegben kerül megállapításra. A Társaság a 2006. évi IV. 162. § rendelkezései értelmében gondoskodik a tőkeleszállítás közzétételéről.

A tőkeleszállítás értelmében az egyes tagok törzsbetéte az alábbiak szerint alakul:

Dr. Uza Károly        400.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás (80 %)

Dr. Uza Péter          100.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás (20 %)

3/2012. számú határozat

A taggyűlés egyhangú határozattal módosítja azzal, hogy valamennyi tevékenységet törli, kivéve az alábbi tevékenységeket:

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

Gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelme

Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

4/2012. számú határozat

A taggyűlés egyhangú határozattal úgy határoz, hogy a Társaság valamennyi fióktelepét megszünteti.

A Társaság az elhatározott törzstőke leszállítását és valamennyi, a Társaság által elhatározott változást a Társaság  honlapján teszi közzé. A közzétételre a www.magco.hu honlap „közlemények” rovatában kerül sor, amelynek pontos elérhetősége :http://www.magco.hu/mag/

A minta használatával készített társasági szerződést a tagok jelen jegyzőkönyvvel egyidejűleg szerkesztik és írják alá.

A tagok egyéb kérdés megvitatását nem indítványozzák, így Dr. Uza Károly a taggyűlést bezárja. Dr. Uza Károly felkéri Dr. Uza Orsolya ügyvédet, hogy a jelen taggyűlésen elfogadott változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést készítse el. Dr. Uza Orsolya a megbízást elfogadja.

………………………                 ………………………

Dr. Uza Károly Dr. Uza Péter

tag, ügyvezető                               tag, ügyvezető

Készítettem és ellenjegyezem:

(Budapest, 2012. május 29.)

HACCP

2012 június 20.

HACCP

GMP+ B3

2012 június 20.

GMP+ B3

M.A.G. Kft. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVE

2012 június 11.

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a M.A.G. Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-064061) taggyűlésén, 2012. május 29-én, 10:00 órakor.

Jelen vannak:

Dr. Uza Károly tag, ügyvezető

szavazatok száma:                                                       4990

Dr. Uza Péter tag, ügyvezető

szavazatok száma:                                                           10

Dr. Uza Orsolya ügyvéd

A társaság ügyvezetője megállapítja, hogy valamennyi tag megjelent, így  a taggyűlés határozatképes. Ennek értelmében Dr. Uza Károly ügyvezető vállalja a taggyűlés levezetését, valamint felkéri Dr. Uza Orsolya ügyvédet a jegyzőkönyv hitelesítésére és ellenjegyzésére. Jelöltek a megbízatást elfogadják.

2/2012. számú határozat

A hatályos 2006. évi IV. törvény 143.§ (2) és (3) bekezdése értelmében a Taggyűlés a törzstőke leszállításáról dönt egyhangú határozattal. A Társaság törzstőkéje a leszállítás folytán 500.000,- Ft összegben kerül megállapításra. A Társaság a 2006. évi IV. 162. § rendelkezései értelmében gondoskodik a tőkeleszállítás közzétételéről.

A tőkeleszállítás értelmében az egyes tagok törzsbetéte az alábbiak szerint alakul:

Dr. Uza Károly        400.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás (80 %)

Dr. Uza Péter          100.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás (20 %)

3/2012. számú határozat

A taggyűlés egyhangú határozattal módosítja azzal, hogy valamennyi tevékenységet törli, kivéve az alábbi tevékenységeket:

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

Gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelme

Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

4/2012. számú határozat

A taggyűlés egyhangú határozattal úgy határoz, hogy a Társaság valamennyi fióktelepét megszünteti.

A Társaság az elhatározott törzstőke leszállítását és valamennyi, a Társaság által elhatározott változást a Társaság  honlapján teszi közzé. A közzétételre a www.magco.hu honlap „közlemények” rovatában kerül sor, amelynek pontos elérhetősége : http://www.magco.hu/mag/

A minta használatával készített társasági szerződést a tagok jelen jegyzőkönyvvel egyidejűleg szerkesztik és írják alá.

A tagok egyéb kérdés megvitatását nem indítványozzák, így Dr. Uza Károly a taggyűlést bezárja. Dr. Uza Károly felkéri Dr. Uza Orsolya ügyvédet, hogy a jelen taggyűlésen elfogadott változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést készítse el. Dr. Uza Orsolya a megbízást elfogadja.

………………………                 ………………………

Dr. Uza Károly Dr. Uza Péter

tag, ügyvezető                               tag, ügyvezető

Készítettem és ellenjegyezem:

(Budapest, 2012. május 29.)

M.A.G. Kft. SGS HACCP tanusítványa

2008 október 17.

M.A.G. Kft. SGS HACCP tanusítványa:

Mag Kft. SGS HACCP tanusítványa

M.A.G. Kft. SGS ISO 9001:2000 tanusítványa

2008 október 17.

M.A.G. Kft. SGS ISO 9001:2000 tanusítványa:

MAg Kft. SGS ISO 9001:2000 tanusítvány

M.A.G. Kft. SGS GMP tanusítványa

2008 október 17.

M.A.G. Kft. SGS GMP tanusítványa:

Mag Kft. SGS GMP tanusítványa

 

Közlemény - M.A.G. Kft. Taggyűlési jegyzőkönyv

2008 június 27.

Taggyűlési Jegyzőkönyv

Amely készült a M.A.G. Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-064061) a Geri Zoltán Ügyvédi Irodában 2008. május 29 -én 10:00 órakor.

Jelen vannak:

Dr. Uza Károly tag, ügyvezető

szavazatok száma:   4990

Dr. Geri Zoltán Miklós ügyvéd

Dr. Uza Péter gazdasági vezető

 

A társaság ügyvezetője megállapítja, hogy a TRAMECO B.V. képviseletében - szabályszerű meghívó ellenére - senki nem jelent meg sem a taggyűlésen, sem a megismételt taggyűlésen, ennek ellenére a taggyűlés határozatképes, így a taggyűlés a társasági szerződés felhatalmazása alapján minősített többséget igénylő kérdésben határozhat. Ennek értelmében Dr. Uza Károly ügyvezető vállalja a taggyűlés levezetését, valamint a jegyzőkönyv hitelesítését, illetve felkéri Dr. Geri Zoltán Miklós ügyvédet a jegyzőkönyv hitelesítésére és ellenjegyzésére. Jelöltek a megbízatást elfogadják.

 

Dr. Uza Károly ügyvezető bejelenti, hogy a 2005. február 25-én írásba foglalt és tagok által elfogadott, aláírt társasági szerződés értelmében a Társaság törzstőkéje a következők szerint alakult: 46.578.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás és 3.422.000,- Ft nem pénzbeli betét; ennek megfelelően tüntetik azt fel a továbbiakban.

 

1/2008

Taggyűlés minősített többségi határozattal úgy határoz, hogy a jövőben azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének saját honlapján tesz eleget.

 

2/2008

Taggyűlés minősített többségi határozattal úgy határoz, hogy Dr. Uza Károly ügyvezetőt a mai naptól határozatlan időtartamra újra megválasztja, aki a megbízást elfogadja.

 

3/2008

Taggyűlés minősített többségi határozattal dönt arról, hogy a 2006. évi V. törvény mellékleteként szereplő minta használatával készített társasági szerződésre tér át, és a továbbiakban azt kívánja alkalmazni, azzal, hogy az eddig bejegyzett tevékenységi köröket átvezetik és a még át nem kódolt tevékenységeket a 2008. évi TEÁORnak megfelelően átkódolja. A Társaság új főtevékenysége: 46.21′08, továbbá kiegészítik a 69.20′08 és 81.10′08 tevékenységi körökkel.

Mindezek értelmében a Társaság tevékenységi körei a következők:

Főtevékenység:

 46.21′08  Gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelme

Egyéb tevékenységi kör(ök):

 01.11′08  Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
   

 

 

 
 01.13′08  Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
 01.25′08  Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
 01.28′08  Fűszer-, aroma-, narkotikus-, gyógynövény termesztése
 01.29′08  Egyéb évelő növény termesztése
 01.42′08  Egyéb szarvasmarha tenyésztése
 01.43′08  Ló, lóféle tenyésztése
 01.45′08  Juh, kecske tenyésztése
 01.46′08  Sertéstenyésztés
 01.47′08  Baromfitenyésztés
 01.49′08  Egyéb állat tenyésztése
 01.61′08  Növénytermesztési szolgáltatás
 01.62′08  Állattenyésztési szolgáltatás
 01.63′08  Betakarítást követő szolgáltatás
 01.64′08  Vetési célú mag-feldolgozás
 01.70′08  Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
 02.10′08  Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
 02.40′08  Erdészeti szolgáltatás
 03.12′08  Édesvízi halászat
 10.11′08  Húsfeldolgozás, -tartósítás
 10.12′08  Baromfihús feldolgozása, tartósítása
 10.13′08  Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
 10.20′08  Halfeldolgozás, -tartósítás
 46.11′08  Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
 46.12′08  Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
 46.13′08  Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
 46.14′08  Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
 46.16′08  Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
 46.17′08  Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
 46.21′08  Gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelme
 46.31′08     Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
 46.32′08  Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
 46.34′08  Ital nagykereskedelme
 46.35′08  Dohányáru nagykereskedelme
 46.36′08  Cukor, édesség, nagykereskedelme
 46.37′08  Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
 46.38′08  Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
 46.52′08  Elektronikus, híradástechnikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
 46.61′08  Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
 46.69′08  Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
 46.75′08  Vegyi áru nagykereskedelme
 46.77′08  Hulladék-nagykereskedelem
 47.19′08  Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 47.76′08  Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelem
 47.78′08  Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 52.10′08  Raktározás, tárolás
 52.24′08  Rakománykezelés
 63.11′08  Adatfeldolgozási szolgáltatás
 63.12′08  Világháló-portáli szolgáltatás
 69.20′08  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 70.22′08  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 71.12′08  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 72.19′08  Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 73.12′08  Médiareklám
 73.20′08  Piac-, közvélemény-kutatás
 81.10′08  Építmény-üzemeltetés
 82.99′08  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 93.29′08  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 

Továbbá a Társaság könyvvizsgálója feltüntetésre kerül. Könyvvizsgáló adatai: Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Oportó köz 5., képvisletetében Egri István Iván könyvvizsgáló, MKVK nyilvántartási szám:  000079).

 

4/2008

Taggyűlés minősített többségi határozattal akként határoz, hogy a Társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozatallal - elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele mellett - is határozhat.

 

5/2008

Dr. Uza Károly ismerteti a Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

A Társaság azt elfogadja. A beszámoló értelmében 2007. évben a Társaság működése veszteséges volt, annak mértéke -16.811.000,- Ft.

 

6/2008

A hatályos 2006. évi IV. törvény 143.§ (2) és (3) bekezdése értelmében a Taggyűlés a törzstőke leszállításáról határoz minősített többségi határozattal. A Társaság törzstőkéje a leszállítás folytán 10.000.000,- Ft összegben kerül megállapításra. A Társaság a 2006. évi IV. 162. § rendelkezései értelmében gondoskodik a tőkeleszállítás közzétételről, s majd annak bejegyzéséről.

A tőkeleszállítás értelmében az egyes tagok törzsbetéte az alábbiak szerint alakul:

Dr. Uza Károly          9.900.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás (99 %)

TRAMECO B.V.         100.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás ( 1%)

 

 

A minta használatával készített társasági szerződést a tagok jelen jegyzőkönyvvel egyidejűleg szerkesztik és írják alá.

                                                 

A tagok egyéb kérdés megvitatását nem indítványozzák, így Dr. Uza Károly a taggyűlést bezárja. Dr. Uza Károly felkéri Dr. Geri Zoltán Miklós ügyvédet, hogy a jelen taggyűlésen elfogadott változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést készítse el. Dr. Geri Zoltán Miklós a megbízást elfogadja.

………………………                                   ………………………

Dr. Uza Károly                     Dr. Uza Károly

            tag, ügyvezető                                                 hitelesítő

 

 

Készítettem és ellenjegyezem:

(Bp, 2008. május 29.)

 
 
Hivatkozással a 2008. május 29. napján közzétett, a Társaság tőkeleszállítására vonatkozó közleményre, ismételten felhívjuk a Társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után  biztosítékra tarthatnak igényt. A hitelezők a hirdetmény utolsó közzétételétől számított - tehát a mai naptó számított- harmincnapos jogvesztő határidőn belül jogosultak bejelenteni, ha a társaság törzstőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt.
 
 
Budapest, 2008. június 27.
 
Tisztelettel, Dr. Uza Károly ügyvezető igazgató

Közlemény - M.A.G. Kft. Taggyűlési jegyzőkönyv

2008 május 29.

Taggyűlési Jegyzőkönyv

Amely készült a M.A.G. Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-064061) a Geri Zoltán Ügyvédi Irodában 2008. május 29 -én 10:00 órakor.

Jelen vannak:

Dr. Uza Károly tag, ügyvezető

szavazatok száma:   4990

Dr. Geri Zoltán Miklós ügyvéd

Dr. Uza Péter gazdasági vezető

 

A társaság ügyvezetője megállapítja, hogy a TRAMECO B.V. képviseletében - szabályszerű meghívó ellenére - senki nem jelent meg sem a taggyűlésen, sem a megismételt taggyűlésen, ennek ellenére a taggyűlés határozatképes, így a taggyűlés a társasági szerződés felhatalmazása alapján minősített többséget igénylő kérdésben határozhat. Ennek értelmében Dr. Uza Károly ügyvezető vállalja a taggyűlés levezetését, valamint a jegyzőkönyv hitelesítését, illetve felkéri Dr. Geri Zoltán Miklós ügyvédet a jegyzőkönyv hitelesítésére és ellenjegyzésére. Jelöltek a megbízatást elfogadják.

 

Dr. Uza Károly ügyvezető bejelenti, hogy a 2005. február 25-én írásba foglalt és tagok által elfogadott, aláírt társasági szerződés értelmében a Társaság törzstőkéje a következők szerint alakult: 46.578.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás és 3.422.000,- Ft nem pénzbeli betét; ennek megfelelően tüntetik azt fel a továbbiakban.

 

1/2008

Taggyűlés minősített többségi határozattal úgy határoz, hogy a jövőben azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének saját honlapján tesz eleget.

 

2/2008

Taggyűlés minősített többségi határozattal úgy határoz, hogy Dr. Uza Károly ügyvezetőt a mai naptól határozatlan időtartamra újra megválasztja, aki a megbízást elfogadja.

 

3/2008

Taggyűlés minősített többségi határozattal dönt arról, hogy a 2006. évi V. törvény mellékleteként szereplő minta használatával készített társasági szerződésre tér át, és a továbbiakban azt kívánja alkalmazni, azzal, hogy az eddig bejegyzett tevékenységi köröket átvezetik és a még át nem kódolt tevékenységeket a 2008. évi TEÁORnak megfelelően átkódolja. A Társaság új főtevékenysége: 46.21′08, továbbá kiegészítik a 69.20′08 és 81.10′08 tevékenységi körökkel.

Mindezek értelmében a Társaság tevékenységi körei a következők:

Főtevékenység:

 46.21′08  Gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelme

Egyéb tevékenységi kör(ök):

 01.11′08  Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
  

 

 

 
 01.13′08  Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
 01.25′08  Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
 01.28′08  Fűszer-, aroma-, narkotikus-, gyógynövény termesztése
 01.29′08  Egyéb évelő növény termesztése
 01.42′08  Egyéb szarvasmarha tenyésztése
 01.43′08  Ló, lóféle tenyésztése
 01.45′08  Juh, kecske tenyésztése
 01.46′08  Sertéstenyésztés
 01.47′08  Baromfitenyésztés
 01.49′08  Egyéb állat tenyésztése
 01.61′08  Növénytermesztési szolgáltatás
 01.62′08  Állattenyésztési szolgáltatás
 01.63′08  Betakarítást követő szolgáltatás
 01.64′08  Vetési célú mag-feldolgozás
 01.70′08  Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
 02.10′08  Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
 02.40′08  Erdészeti szolgáltatás
 03.12′08  Édesvízi halászat
 10.11′08  Húsfeldolgozás, -tartósítás
 10.12′08  Baromfihús feldolgozása, tartósítása
 10.13′08  Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
 10.20′08  Halfeldolgozás, -tartósítás
 46.11′08  Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
 46.12′08  Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
 46.13′08  Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
 46.14′08  Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
 46.16′08  Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
 46.17′08  Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
 46.21′08  Gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelme
 46.31′08     Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
 46.32′08  Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
 46.34′08  Ital nagykereskedelme
 46.35′08  Dohányáru nagykereskedelme
 46.36′08  Cukor, édesség, nagykereskedelme
 46.37′08  Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
 46.38′08  Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
 46.52′08  Elektronikus, híradástechnikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
 46.61′08  Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
 46.69′08  Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
 46.75′08  Vegyi áru nagykereskedelme
 46.77′08  Hulladék-nagykereskedelem
 47.19′08  Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 47.76′08  Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelem
 47.78′08  Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 52.10′08  Raktározás, tárolás
 52.24′08  Rakománykezelés
 63.11′08  Adatfeldolgozási szolgáltatás
 63.12′08  Világháló-portáli szolgáltatás
 69.20′08  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 70.22′08  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 71.12′08  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 72.19′08  Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 73.12′08  Médiareklám
 73.20′08  Piac-, közvélemény-kutatás
 81.10′08  Építmény-üzemeltetés
 82.99′08  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 93.29′08  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 

Továbbá a Társaság könyvvizsgálója feltüntetésre kerül. Könyvvizsgáló adatai: Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Oportó köz 5., képvisletetében Egri István Iván könyvvizsgáló, MKVK nyilvántartási szám:  000079).

 

4/2008

Taggyűlés minősített többségi határozattal akként határoz, hogy a Társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozatallal - elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele mellett - is határozhat.

 

5/2008

Dr. Uza Károly ismerteti a Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

A Társaság azt elfogadja. A beszámoló értelmében 2007. évben a Társaság működése veszteséges volt, annak mértéke -16.811.000,- Ft.

 

6/2008

A hatályos 2006. évi IV. törvény 143.§ (2) és (3) bekezdése értelmében a Taggyűlés a törzstőke leszállításáról határoz minősített többségi határozattal. A Társaság törzstőkéje a leszállítás folytán 10.000.000,- Ft összegben kerül megállapításra. A Társaság a 2006. évi IV. 162. § rendelkezései értelmében gondoskodik a tőkeleszállítás közzétételről, s majd annak bejegyzéséről.

A tőkeleszállítás értelmében az egyes tagok törzsbetéte az alábbiak szerint alakul:

Dr. Uza Károly          9.900.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás (99 %)

TRAMECO B.V.         100.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás ( 1%)

 

 

A minta használatával készített társasági szerződést a tagok jelen jegyzőkönyvvel egyidejűleg szerkesztik és írják alá.

                                                 

A tagok egyéb kérdés megvitatását nem indítványozzák, így Dr. Uza Károly a taggyűlést bezárja. Dr. Uza Károly felkéri Dr. Geri Zoltán Miklós ügyvédet, hogy a jelen taggyűlésen elfogadott változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést készítse el. Dr. Geri Zoltán Miklós a megbízást elfogadja.

………………………                                   ………………………

Dr. Uza Károly                     Dr. Uza Károly

            tag, ügyvezető                                                 hitelesítő

 

 

Készítettem és ellenjegyezem:

(Bp, 2008. május 29.)